Mind & Body Nectar

yoga, lyd og livet

Mind & Body Nectar

yoga, lyd og livet

om tft & eft

Tankefeltterapi og Emotionel Frihedsteknik (TFT & EFT) er en effektiv måde at få behandlet fysiske og psykiske symptomer og udfordringer som fx smerter, negative tankemønstre og negative følelser. TFT & EFT forener vestens tradition for kognitiv terapi med østens tilgang til stimulering af kroppens meridianbaner. Der er fokus på samspillet mellem krop og sind og terapiformen kan bruges til alle former for udfordringer og symptomer.

Tankefeltterapi (TFT) og Emotionel Frihedsteknik (EFT) er egentlig to forskellige og dog meget nært beslægtede behandlingsformer. De har begge det samme udgangspunkt for behandling, som er påvirkningen af kroppens energibaner (meridianbaner) og adskiller sig ved, at Emotionel Frihedsteknik (EFT) i højere grad inddrager samtaleelementet i behandlingen.

Tankefeltterapi er en energibaseret form for psykoterapi, der bruges til at reducere eller fjerne symptomer på fysiske og psykiske lidelser og udfordringer ved at påvirke, hvordan energien i meridianbanerne strømmer i kroppen. TFT er baseret på forudsætningen om, at organer består af energifelter, og at ubalancer i dette system forårsager fysiske og følelsesmæssige problemer. Disse ubalancer kan korrigeres ved at der blidt bankes på bestemte energipunkter med fingrene i bestemte sekvenser, som genopretter klientens sundhed og velvære. TFT har vist sig at kunne frembringe hurtige og varige resultater i behandlingen af forskellige psykologiske tilstande, herunder fobier, afhængighed, angst, traumer og depression.

Emotionel Frihedsteknik (EFT) læner sig op ad TFT som en form for psykologisk akupressur, der er baseret på de samme teorier om at påvirke, hvordan energien i meridianbanerne strømmer i kroppen. Det er de samme energibaner (meridianbaner), der har været anvendt i traditionel akupunktur til behandling af fysiske og følelsesmæssige lidelser i mere end 5.000 år.

I TFT & EFT bruges der ikke nåle. I stedet banker man blidt på udvalgte akupressurpunkter med fingerspidserne og påvirker derved den kinetiske energi i meridianbanerne. Dette gøres samtidig med at klienten fokuserer på sit specifikke problem – hvad enten det er en traumatisk begivenhed, en afhængighed, en smerte e.l. Til forskel fra TFT, så gentager klienten, under vejledning fra behandleren forskellige sætninger, der indkredser problemet eller udfordringen.

For begge behandlingsformer gælder, at kombinationen af at påvirke udvalgte akupressurpunkter og samtalen opløser blokeringen eller den kortslutning der er i kroppens meridianbaner og genskaber balancen mellem krop og sind. Jeg er uddannet inden for både TFT og EFT og skelner ikke som sådan mellem de to behandlingsformer, men bruger begge i sammenhæng, da de med fordel supplerer hinanden. Den primære forskel ligger i fingrenes bankesekvens og i samtaleelementet.

Fakta

I USA er TFT & EFT godkendt som en evidensbaseret behandlingsmetode og bruges bl.a. på amerikanske skoler til imødekomme problemer som stress, angst, depression og mobning. Se video her.

ETFuniverse.com, findes der en del videnskabelig forskning indenfor TFT og EFT. Her er et udpluk af diverse studier, og du kan læse mere her:

  • Studie fra Rwanda, Congo, sydafrika, 2005.
  • Studie fra Argentina og Ururguay, særdeles omfattende, mere end 28.000 testpersoner. Læs mere her.
  • The Journal of Clinical Psychology (Volume 57. No. 10), specialudgave dedikeret til TFT, med diverse studier, 2001.
  • Studie fra USA, behandling af PTSD, 1995.

Der findes endnu ikke danske videnskabelige studier eller forskning på området. Vi håber der snart kommer det.

Du kan finde meget mere information om TFT & EFT her:

TFT/EFT falder under kategorien alternativ behandling og er IKKE en erstatning for at søge almindelig lægehjælp eller hjælp hos en autoriseret psykolog.