Mind & Body Nectar

yoga, lyd og livet

Mind & Body Nectar

yoga, lyd og livet

Min drivkraft er at skabe et frirum for dig, og jeg møder dig der, hvor du er i dit liv. Jeg brænder for, at du kan opleve større velvære i hverdagen præget af ro og harmoni, hvor din krop og dit sind er synkroniseret, så de er i balance med hinanden. Den balance giver dig de bedste betingelser for at udnytte dit fulde potentiale, til at leve det liv, du ønsker. Et liv i overensstemmelse med dine værdier og på dine præmisser.

Der er flere grunde til, at jeg har skabt MIND & BODY NECTAR. For det første gør det mig glad at kunne give noget, som andre får glæde af. Jeg motiveres af at udvikle mine medmenneskers potentiale og har en grundlæggende tro på, at vi alle rummer kilder til personlig udvikling. Jeg bliver ydmyg, glad og opfyldt, når jeg kan mærke roen og freden sænke sig over mine yogaelever. Når jeg får tak fordi, jeg har hjulpet et menneske til at frigøre sit eget potentiale, og når jeg oplever, hvordan et menneske forløses fra et traume og kan komme videre uden lig i lasten, der tynger.

For det andet, så trådte jeg vande i alt for mange år. Stod i et vadested mellem burde og plejer uden nogen retning eller kompas, der viste vejen. Presset på mange forskellige områder i mit liv – både økonomi, parforhold, familieliv og karriere. I flere år oplevede jeg det som træthed og ugidelighed. Kunne ikke rigtig glæde mig over noget. Og altid følte jeg mig på vagt og utryg. Så begyndte helbredet at skrante. Og det blev værre og værre, til det nærmest var grotesk. Jeg blev rigtig syg.

Jeg var ude af trit med mig selv og vidste ikke, hvad der var galt, indtil det gik så galt, at jeg måtte erkende, at jeg var helt og aldeles ramt af stress. Først der tog jeg mig selv alvorligt. Og det er blevet til min vigtigste drivkraft og grunden til, at jeg har skabt Mind & Body Nectar. At hjælpe dig til et andet og bedre alternativ. Forhåbentlig kan jeg nå at sætte ind, før det brænder rigtigt sammen, men jeg er der også under og efter.

Det handler for mig om vigtigheden af Yogaens præmis om foreningen af krop og sind. Om at kunne mærke sig selv og leve et liv i overensstemmelse med sine værdier. Jeg var så ramt, at jeg end ikke anede, hvad mine værdier var. Derfor sad jeg fast. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville, hvad der gjorde mig glad, hvad jeg drømte om eller ønskede for fremtiden. Sammenbruddet var en gave og blev min udløser, til at skabe et andet og bedre liv og finde ud af, hvem jeg egentlig var, og hvad jeg ville. 

Det leder til min tredje drivkraft – kampen mod stress. Jeg skræmmes over, hvor mange mennesker der dagligt mærker stress tæt inde på livet, på sig selv eller på nogen, de kender. Stress har graverende konsekvenser for hele samfundet, og jeg undrer mig over, at det ikke har større fokus (læs mere her på siden og se faktaboks om stress her). 

Stress betegnes ikke i sig selv som en sygdomstilstand jf. rapporten ‘Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017’ udarbejdet af Sundhedsstyrelsen , men alene som en tilstand, der kan udløse følgevirkninger. Så vi symptombehandler følgevirkninger som hjerte/karsygdomme, angst og depression i stedet for at tage fat om roden af problemet – selve stresstilstanden og ikke mindst årsagen til stress. Stress får jo ikke nær samme fokus og vægtning som indsatsområde, når man koncentrerer sig om at behandle følgevirkningerne. Der skal gribes ind før følgevirkningerne kommer til udtryk. Du kan læse rapporten her.

Desværre griber stress nu også ind i ungdomslivet, hvilket er stærkt bekymrende. En undersøgelse fra Aarhus Universitet viste, at hele årgangen af elever i 2.g på to gymnasier i Aalborg havde en markant højere gennemsnitscore på stress end befolkningen i Danmark.. Mere end hver anden elev i 2.g scorede lige så højt på stressskalaen som den mest stressramte femtedel af befolkningen. Læs mere her.

De mange elever i 2.g i Aalborg er ikke alene om at være unge med bekymrende høj stress. Ifølge Ungdomsprofilen 2014 var 39 % af 70.546 adspurgte elever i danske gymnasie- og HF-uddannelser stressede hver uge, 20 % var stressede hver dag. Det er stærkt bekymrende at så mange unge i gymnasiet har et så højt stressniveau, fordi det kan have alvorlige konsekvenser for deres læring, trivsel og udvikling – og ikke mindst fremtiden. Se rapporten fra Aarhus Universitet her.

ida brieghel

  • Lifecoach
  • NLP Coach Practitioner
  • Tankefeltterapeut (TFT & EFT)
  • International certificeret Patanjali Yogalærer level I & II 
  • Master i Retorik & Formidling
  • Master – MSc International Marketing
  • Bachelor – BA(hons) Business Administration

“At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der” - Søren Kierkegaard

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom” - Viktor Frankl

“What day is it?” asked Pooh. “It’s today,” squeaked Piglet. “My favorite day,” said Pooh.”