Logo
Logo

REN YOGA, LYD & LIVET

Jeg drømmer om et liv fyldt med nærvær, ro og balance. At jeg har tid og overskud til de nære relationer mellem mennesker. At min hjerne ikke overtager styringen og fylder mit liv med tanker om fremtiden – planer og bekymringer – der forhindrer mig i at være nærværende i nuet. Eller holder mig fast i fortiden med tanker om det der var, i stedet for det, der er. 

Det er drivkraften i mit eget liv, og jeg brænder for at kunne hjælpe andre til det samme. Et liv hvor både du og jeg oplever større velvære i hverdagen præget af ro og harmoni, hvor krop og sind smelter sammen og synkroniseres, så de er i balance med hinanden. 

Jeg håber, at jeg kan så kimen i dig, så du kan skabe et liv fyldt med nærvær, ro og balance. 

Som så mange af os, har jeg levet et liv præget af stress og jag, hvor jeg løb rundt i et hamsterhjul og prøvede at få det hele til at hænge sammen. Jeg oplevede ubalance, utilfredshed og pres på mange forskellige områder i mit liv – både økonomi, parforhold, familieliv og karriere. I flere år oplevede jeg det som træthed og ugidelighed. Kunne ikke rigtig glæde mig over noget. Og altid følte jeg mig på vagt og utryg. Så begyndte jeg at blive syg. Fejlede det ene efter det andet, og jeg kunne slet ikke forstå, hvad det var, der skete med mig.

Jeg var ude af trit med mig selv og vidste ikke, hvad der var galt, indtil det gik så galt, at min læge måtte klippe det ud i pap for mig: at jeg var helt og aldeles ramt af stress. Først der tog jeg mig selv alvorligt og begyndte stille og roligt at lægge mit liv om. Og det hverken var eller er nemt. Det er et dagligt valg, hvor jeg prioriterer og vælger til og fra. For hverdagen løber nu engang stærkt derudaf, og vi har hver især mange forpligtelser.

I dag handler det for mig om vigtigheden af Yogaens præmis om foreningen af krop og sind. Om at kunne mærke sig selv og leve et liv i overensstemmelse med sine værdier. Jeg var så ramt, at jeg end ikke anede, hvad mine værdier var. Og jeg sad fast. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville, hvad der gjorde mig glad, hvad jeg drømte om eller ønskede for fremtiden. Sammenbruddet endte med at bleve en gave og  motivationen til at skabe et andet og bedre liv og til at finde ud af, hvem jeg egentlig var, og hvad jeg ville.  

Det leder til endnu en drivkraft i mit liv – kampen mod stress. Jeg skræmmes over, hvor mange mennesker der dagligt mærker stress tæt inde på livet, på sig selv eller på nogen, de kender. Stress har graverende konsekvenser for hele samfundet, og jeg undrer mig over, at det ikke har større fokus.

Stress betegnes ikke i sig selv som en sygdomstilstand jf. rapporten ‘Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017’ udarbejdet af Sundhedsstyrelsen , men alene som en tilstand, der kan udløse følgevirkninger. Så vi symptombehandler følgevirkninger som hjerte/karsygdomme, angst og depression i stedet for at tage fat om roden af problemet – selve stresstilstanden og ikke mindst årsagen til stress. Stress får jo ikke nær samme fokus og vægtning som indsatsområde, når man koncentrerer sig om at behandle følgevirkningerne. Der skal gribes ind før følgevirkningerne kommer til udtryk. Du kan læse rapporten her.

Fakta om stress

 • Verdenssundhedsorganisationen WHO forudsiger, at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer fra 2020 og frem
 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress
 • 430.000 danskere oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
 • 300.000 danskere lider af alvorlig stress
 • 30.000 danskere indlægges årligt på landets hospitaler pga. stress
 • Ubehandlet stress forårsager over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser
 • Unge gymnasieelever føler sig i dag mere stressede end de 20 % mest stressede voksne
 • 1,5 million ekstra fraværsdage pga. sygdom om året pga. stress
 • Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.
 • Der bruges 14 mia. kr./år i samfundsudgifter, i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet pga. stress
 • Stressrelaterede hjertekarsygdomme kostede allerede i 1992 samfundet ca. 900 millioner kroner

Desværre griber stress nu også ind i ungdomslivet, hvilket er stærkt bekymrende. En undersøgelse fra Aarhus Universitet viste, at hele årgangen af elever i 2.g på to gymnasier i Aalborg havde en markant højere gennemsnitscore på stress end befolkningen i Danmark.. Mere end hver anden elev i 2.g scorede lige så højt på stressskalaen som den mest stressramte femtedel af befolkningen. Læs mere her.

De mange elever i 2.g i Aalborg er ikke alene om at være unge med bekymrende høj stress. Ifølge Ungdomsprofilen 2014 var 39 % af 70.546 adspurgte elever i danske gymnasie- og HF-uddannelser stressede hver uge, 20 % var stressede hver dag. Det er stærkt bekymrende at så mange unge i gymnasiet har et så højt stressniveau, fordi det kan have alvorlige konsekvenser for deres læring, trivsel og udvikling – og ikke mindst fremtiden. Se rapporten fra Aarhus Universitet her.

ida naja mitchell brieghel

Billede af Ida
 • International certificeret Patanjali Yogalærer level I & II 
 • Mindfulness/MBSR instruktør
 • Filosofisk Coach, Protreptik
 • Ayurvedisk Sundheds- og Livsstilskonsulent
 • Reiki Healer
 • Lifecoach
 • NLP Coach Practitioner
 • Tankefeltterapeut (TFT & EFT)
 • Master i Retorik & Formidling
 • Master – MSc International Marketing
 • Bachelor – BA(hons) Business Administration

“At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der” - Søren Kierkegaard

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom” - Viktor Frankl

“What day is it?” asked Pooh. “It’s today,” squeaked Piglet. “My favorite day,” said Pooh.”