Mind & Body Nectar

yoga, lyd og livet

Mind & Body Nectar

yoga, lyd og livet

nlp

Tænk hvor mange af livets og verdens små og store udfordringer, der kunne løses og forbedres ved hjælp af kommunikation. Kommunikation, hvor vi handler ud fra medfølelse, er passionerede og ikke mindst autentiske. Kommunikation, der er hensigtsmæssig og med respekt for hinanden. Det kan vi med hjælp fra NLP.

NLP betyder Neuro Lingvistisk Programmering. NLP beskriver de fundamentale dynamikker mellem sindet (neuro), sproget (lingvistik), og hvordan deres indbyrdes samspil påvirker vores krop og adfærd (programmering).

Med andre ord handler det om, hvordan du omsætter den information, du får igennem dine sanser, sådan som din hjerne opfatter det. Dernæst hvad du gør med den information, hvordan du forarbejder den, og hvordan det udmønter sig i tanker, og det du siger til dig selv (det indre sprog), og det du siger til andre (det ydre sprog). Og til sidst, hvordan du kombinerer hjernens sanseindtryk med dine tanker og sprog, så det bliver til en given adfærd. 

Med NLP tilfører vi et valg, som vi ikke havde før. Vi bliver bevidste om at kunne stoppe op og ændre på de vaner og overbevisninger, som har stået i vejen for, at vi har kunnet kommunikere optimalt – både med os selv og med hinanden.

Med de håndgribelige værktøjer, som NLP giver os, kan vi bevæge os fra fastlåst, indskrænket og uvidende til et frit, udvidet og oplyst udgangspunkt for vores kommunikation.  NLP er et kraftfuldt værktøj i bl.a. coaching til at skabe effektive resultater.

FORUDSÆTNINGER I NLP

 • Landkortet er ikke lig landskabet.
 • Jeg oplever ikke verdenen som den er, jeg oplever en model af verdenen.
 • Min model af verdenen formidles gennem mine sanser og består af billeder, lyde, følelser, lugt og smag.
 • Jeg reagerer ud fra min model af verdenen – ikke ud fra virkeligheden
 • Jeg har respekt for andre menneskers model af verdenen.
 • Det er mig, der styrer mit sind og dermed mine resultater.
 • Ved at ændre min model af verdenen, kan jeg ændre min sindstilstand.
 • Uanset hvad og hvem, jeg tror jeg er, er jeg altid mere end det.
 • Enhver betydning er afhængig af sammenhængen, den indgår i.
 • Der findes ingen fejl, kun feedback.
 • Min adfærd er ikke lig min identitet.
 • Betydningen af min kommunikation viser sig i den respons, jeg får.
 • Der er en løsning til ethvert problem.
 • Mennesker har alle de ressourcer iboende i sig selv, som de har brug for, for at nå deres mål.
 • Positive forandringer opnås ved at tilføre eller forstærke ressourcerne.
 • Al viden og indsigt er der, hvis du søger den.
 • Al viden og adfærd er brugbar i en eller anden sammenhæng
 • Bag enhver adfærd er der en positiv hensigt.
 • Enhver situation indeholder flere valgmuligheder.
 • Hvis noget ikke virker, så gør noget andet.
 • Krop og sind påvirker hinanden og er interaktive dele af samme system.
 • Jeg gør det bedste, jeg kan, med de ressourcer, jeg råder over lige nu.
 • Det er muligt at modellere andres strategier og tilpasse dem egne kompetencer for størst mulig succes.
 • Excellente mål er forudsætningen for excellente resultater.
 • Vi er alle en del af et større system.
 • Alt er en proces.
 • Mennesker påvirker hinanden gensidigt.
 • Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible.